Toepassingsgebieden
Sluiten

Privacyverklaring

1. Privacy in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden verzameld door deze aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon wordt vermeld. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analytics-tools en tools van derden

Uw surfgedrag op onze website kan statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem en kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.


2. Algemene informatie en verplichte informatie


Privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:
mse Pharmazeutika GmbH
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Telefoon: (0)6172 / 6763 30
E-mail: mitomed@mse-pharma.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ons hiervan op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.


SSL- of TLS-codering

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitanten van de site stuurt, gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slot-symbool in de adresregel van uw browser.

Wanneer SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorstuurt niet door derden worden gelezen.


Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien na het afsluiten van een betalende overeenkomst de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij automatische incasso) mee te delen, zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betaling.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-symbool in de adresregel van uw browser.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon wordt vermeld.


Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke verplichting om een colofon te plaatsen voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.


3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
mse Pharmazeutika GmbH
De heer Christian Huth
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Telefoon: (0)6172 / 6763 44
E-mail: c.huth@mse-pharma.de4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Server log files

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Soort browser en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang tot de site heeft
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, die de verwerking van gegevens ter vervulling van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier invoert, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingshandelingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de pagina te gebruiken. We gebruiken de gegevens die zijn ingevoerd alleen voor het doel van het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

We gebruiken het e-mailadres dat u hebt verstrekt bij de registratie om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in het assortiment of technisch noodzakelijke wijzigingen.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd bij de registratie gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt een verleende toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die bij de registratie zijn verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van toepassing.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het opstellen van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem indient, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen van de gebruikers op die commentaren schrijven. Omdat we op onze site geen commentaren controleren voordat ze worden vrijgegeven, hebben we deze informatie nodig om te kunnen optreden tegen auteursrechtelijke schendingen, zoals beledigingen of propagandamateriaal.

Opslagperiode van commentaren
De commentaren en de ermee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan ​​totdat de besproken inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrond
Het opslaan van de commentaren gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt een verleende toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevensoverdracht bij contractering voor online winkels, handelaren en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de bank die belast is met de betalingsafhandeling. Er vindt geen verdere doorgifte van de gegevens plaats, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte. Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, dat gegevensverwerking toestaat ter vervulling van een contract of precontractuele maatregelen.


5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn eigen websiteaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat via Google Analytics door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door de cookie en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.


6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die wordt aangeboden op de website, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). De toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "uitschrijven"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingshandelingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons heeft geregistreerd voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na het afmelden voor de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.7. Plugins en tools


YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de pagina's die worden beheerd door YouTube, een bedrijf van Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.


Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde webfonts die worden aangeboden door Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google kennis van het feit dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardschrift gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


8. Betalingsverwerker

PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De provider van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Wanneer u betaalt via PayPal, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal verstrekt.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, sub b van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden.