Toepassingsgebieden
Sluiten

Annuleringsbeleid en Voorbeeld Annuleringsformulier

Consumenten hebben het volgende recht op annulering:


Recht op Annulering

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te annuleren.

De annuleringsperiode bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (mse Pharmazeutika GmbH, Nehringstraße 15, 61352 Bad Homburg, Telefoon: +49 (0)6172 676330, Fax: +49 (0)6172 6763-57, E-mail: mitomed@mse-pharma.de) middels een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsperiode na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van het uitoefenen van het recht op annulering verstuurt voordat de annuleringsperiode afloopt.
 

Gevolgen van Annulering

Indien u dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract bij ons is ontvangen, aan u terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval zult u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

U moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons informeert over de annulering van dit contract, aan ons terugzenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
 

Voorbeeld Annuleringsformulier

(Indien u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Formulier downloaden