Toepassingsgebieden
Sluiten

Colofon en Disclaimer

mse Pharmazeutika GmbH

Dr. Franz Enzmann
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0)6172 676330
Fax: +49 (0)6172 676357
Email: mitomed@mse-pharma.de

Website: www.mse-pharma.de

Directeuren: Dr. Franz Enzmann, Uta Enzmann
BTW-nummer: DE 114 191 621
Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Bad Homburg
KvK-nummer: 4716
BTW-nummer: DE 114 191 621
Bankgegevens
Rekeninghouder: mse Pharmazeutika GmbH
Rekeningnummer: 13 98 229
Bankcode: 512 500 00
Bank: Taunus-Sparkasse
SWIFT: HELADEF1TSK
IBAN: DE63 5125 0000 0001 3982 29

Toezichthoudende autoriteit:
Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat IV/Wi 45.1
Simone-Veil-Straße 5
65197 Wiesbaden, Landeshauptstadt

 

Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: +49 (0)6172 676331 of per e-mail via service@mse-pharma.de. U kunt ook het contactformulier op onze website gebruiken. Klik daarvoor op "Kontakt".

Disclaimer

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen internetpresentatie van de auteur, evenals voor externe inzendingen in gastenboeken, discussieforums, linkverzamelingen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarvan de inhoud toegankelijk is voor externe schrijftoegang. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links naar de respectieve publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties te respecteren, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om gebruik te maken van licentievrij materiaal. Alle binnen het internetplatform genoemde en mogelijk door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen op basis van de loutere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het is niet toegestaan om dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te reproduceren of te gebruiken in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Informatie over online geschillenbeslechting

Online geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting ("ODR-platform") dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Magento DE is een project van de Magento Community, ondersteund door Netresearch App Factory en integer_net