Oblasti použití
Zavřít

Impresum a Odmítnutí odpovědnosti

mse Pharmazeutika GmbH

Dr. Franz Enzmann
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Německo

Telefon: +49 (0)6172 676330
Fax: +49 (0)6172 676357
Email: mitomed@mse-pharma.de

Webová stránka: www.mse-pharma.de

Generální ředitelé: Dr. Franz Enzmann, Uta Enzmann
IČ: DE 114 191 621
Soudní obvod: Amtsgericht Bad Homburg
Číslo v obchodním rejstříku: 4716
IČ: DE 114 191 621
Bankovní spojení
Účetní jednotka: mse Pharmazeutika GmbH
Číslo účtu: 13 98 229
Kód banky: 512 500 00
Banka: Taunus-Sparkasse
SWIFT: HELADEF1TSK
IBAN: DE63 5125 0000 0001 3982 29

Dohlížející orgán:
Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat IV/Wi 45.1
Simone-Veil-Straße 5
65197 Wiesbaden, Landeshauptstadt

 

Můžete se obrátit na naši zákaznickou podporu ohledně dotazů, reklamací a námitek na telefonním čísle: +49 (0) 6172 676331 nebo e-mailem na adrese service@mse-pharma.de. Můžete také využít kontaktní formulář na našem webu. Klikněte na "Kontakt" pro tento účel.

Odmítnutí odpovědnosti

Pokud jsou uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na jiné webové stránky ("hyperlinky"), které nejsou ve správě autora, odpovědnost by vznikla pouze tehdy, pokud by autor byl informován o obsahu a pokud technicky možné a přiměřené, aby zabránil užívání těchto stránek s nezákonným obsahem. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Autor nemá vliv na současnou a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a odkazy, které jsou uvedeny na webové stránce autora, stejně jako pro záznamy třetích stran v diskusních fórech, knihách hostů, adresářích odkazů, mailinglistech a všech dalších typech databází, jejichž obsah může být upravován externím zápisem. Za nelegální, nesprávné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které mohou vzniknout v důsledku užívání nebo neužívání takových poskytovaných informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránky, která se odkazuje, ne ten, který pouze odkazuje na dané publikace.

Autorské a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva použitých obrázků, grafiky, zvukových záznamů, video sekvencí a textů ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty, které vytvořil sám, nebo používat grafiku, zvukové záznamy, video sekvence a texty bez licence. Všechna v rámci internetové nabídky uvedená jména a ochranné známky třetích stran podléhají bez omezení příslušným ustanovením platného zákona o ochranné známce a majetkovým právům příslušných registrovaných vlastníků. Výše uvedené nemá za cíl naznačovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva pro publikované objekty vytvořené autorem samotným zůstávají výhradně u autora stránek. Jakékoliv reprodukce nebo použití těchto grafik, zvukových záznamů, video sekvencí a textů v dalších elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

Informace o online řešení sporů

Online řešení sporů v souladu s článkem 14 odst. 1 ODR-VO: Evropská komise poskytuje možnost mimosoudního online řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím online platformy („ODR platforma“). Tato platforma je dostupná na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řešení sporů před mimosoudním řešitelem spotřebitelských sporů podle zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Magento DE je projekt komunity Magento, který je podporován Netresearch App Factory a integer_net