Oblasti použití
Zavřít
Rozsah platnosti

Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na obchodní vztahy mezi mse Pharmazeutika GmbH a zákazníkem. Jakékoli změny, doplňky nebo odlišné všeobecné obchodní podmínky vyžadují písemné potvrzení mse Pharmazeutika GmbH, aby měly účinnost.

Uzavření smlouvy

Nabídky mse Pharmazeutika GmbH nejsou závazné a představují pozvání zákazníkovi k podání právně závazné nabídky. Zákazníci podávají mse Pharmazeutika GmbH závaznou nabídku prostřednictvím online obchodu mse pharmazeutika, výběrem produktu (kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ a poté na tlačítko „Objednat“), poskytnutím požadovaných informací během procesu registrace a objednávky (zejména jméno, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa, způsob doručení, platební informace) a dokončením objednávky zaškrtnutím políčka „Přečetl/a jsem si obchodní podmínky a výslovně je akceptuji“ a „Přečetl/a jsem si storno podmínky“ a kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Před samotným procesem objednávky bude zákazníkovi vždy zobrazen souhrn obsahu a nákladů objednávky. Zákazník může identifikovat a opravit případné chyby zadávání pomocí funkce „Upravit/zpět“. Prodávající přijímá nabídku zákazníka odesláním okamžitého potvrzujícího e-mailu, který přijímá nabídku (potvrzení objednávky). Toto potvrzení bude obsahovat všechny podrobnosti objednávky, storno podmínky, vzor stornovacího formuláře a tyto všeobecné obchodní podmínky. Prodávající si vede interní záznam objednávky zákazníka. Zákazníci si také mohou vytisknout a/nebo uložit potvrzení objednávky obsahující znění smlouvy, storno podmínky a všeobecné obchodní podmínky. Kromě toho jsou všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky k dispozici kdykoli na adrese www.mse-pharma.de a lze je uložit a vytisknout. Dostupným jazykem pro uzavření smlouvy je němčina. Zákazník musí být alespoň 18 let starý. Pro platnost smluv týkajících se větších množství než obvyklé množství pro domácí použití a prodeje zakoupeného zboží je vyžadováno výslovné potvrzení mse Pharmazeutika GmbH.

Doručení

S doručením zboží z skladiště ms Pharmazeutika GmbH splnila svou hlavní smluvní povinnost a riziko plnění a ceny přechází na zákazníka.

Dopravní náklady

Platí příplatek 4,50 EUR za národní úroveň. Při nákupu v e-shopu nad 25,00 EUR poskytujeme zdarma doručení v rámci Německa. Příplatek za dopravu 12,50 EUR se uplatňuje pro zásilky do Evropy. Mezinárodní doručení (mimo Evropu) je možné na vyžádání. Dodávka se provádí přes UPS.

Platba a Zpoždění platby

Koupní cena (s výjimkou platby předem) je splatná při převzetí zboží. Koupní cena zahrnuje uvedené hrubé ceny včetně DPH a poštovného pro spotřebitele dle §13 BGB a uvedené čisté ceny včetně DPH a poštovného pro obchodníky dle §14 BGB. Balení je zahrnuto do ceny. Platba se provádí následovně:

  • Paypal (výslovné povolení trvalého inkasa)
  • Kreditní karta (výslovné povolení trvalého inkasa)
  • Platba předem (splatnost do 5 pracovních dnů, během kterých bude objednávka ponechána)

Prosím, proveďte platbu za vaši objednávku na náš účet u Taunus Sparkasse:

IBAN: DE63 5125 0000 0001 3982 29

BIC: HELADEF1TSK

Zákazníci z EU a třetích zemí (Mezinárodní) platí kartou nebo platbou předem. mse Pharmazeutika GmbH si vyhrazuje právo vyloučit určité platební metody v jednotlivých případech. V případě poskytnutí péče o platbu klientem má mse Pharmazeutika GmbH právo na zákonné odklady úroků. Pokud mse Pharmazeutika GmbH dokáže vyšší odkladovou újmu, má právo ji uplatnit.

Podmínka vlastnictví

Předané zboží zůstává vlastnictvím mse Pharmazeutika GmbH, dokud smlouva nenabude účinnosti a dokud nebudou v plném rozsahu uhrazeny veškeré pohledávky mse Pharmazeutika GmbH vůči zákazníkovi.

Práva vady

V případě vadného předaného zakoupeného zboží má zákazník právo na právní práva pro záruku/zodpovědnost za vady. Avšak nároky zákazníka na náhradu škody podléhají zvláštním ustanovením v následující sekci "Omezení odpovědnosti". Jestliže jsou poskytovány záruky, podrobnosti lze nalézt v příslušných záručních prohlášeních. Zákaznická práva na záruku stanovená zákonem nejsou omezena žádnou přidruženou zárukou.

Omezení odpovědnosti

Zodpovědnost mse Pharmazeutika GmbH za mírné porušení svých povinností je omezena na předvídatelnou, typickou škodu způsobenou smlouvou. Žádná odpovědnost za škodu, která přesahuje tuto míru, ani nároky na ztrátu zisku. Odpovědnost za hrubou nedbalost nebo záměrné jednání, za zranění na životě, těle nebo zdraví, za podstatné povinnosti (hlavní povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž oslnování obchodní partner pravidelně spoléhá) a nároky podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku nejsou dotčeny. Tato omezení se vztahují také na zástupce zákonných zástupců, vedoucí pracovníky, instruktory a další zaměstnance mse Pharmazeutika GmbH, kteří jsou využíváni k plnění smlouvy.

Ochrana dat

Zákazník je si vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje potřebné pro zpracování objednávky jsou uchovávány na datových médiích a zpracovávány důvěrně v souladu s federálním zákonem o ochraně dat (BDSG). Zákazník má právo kdykoli odvolat tento souhlas s účinností do budoucna. V takovém případě mse Pharmazeutika GmbH slibuje okamžitě zablokovat osobní údaje, pokud proces objednávky ještě nebyl plně dokončen.

Online řešení sporů

Online řešení sporů v souladu s čl. 14 odst. 1 ODR-VO: Evropská komise poskytuje možnost řešení sporů online mimo soudní řízení prostřednictvím platformy, kterou provozuje ("platforma ODR"). K platformě lze přistupovat na následující adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS Nejsme ochotní ani povinni účastnit se řízení o řešení spotřebitelských sporů před orgánem pro řešení sporů spotřebitelů.

Činnost soudu, Použitelné právo, Různá ustanovení

Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je soudně příslušný pro obchodníky a osoby, které nemají obecné příslušné místo v Německu, Bad Homburg v. d. Höhe. Výlučně se uplatňuje německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodní kupní smlouvě. To platí pouze pro spotřebitele, pokud nedošlo k omezení žádným povinným ustanovením práva státu, ve kterém má zákazník své bydliště nebo obvyklé bydliště.

Stav: červen 2014

mse Pharmazeutika GmbH, Ředitel: Uta Enzmann, Dr. Franz Enzmann, Identifikační číslo DPH: DE 114 191 621, Soudní registr: Amtsgericht Bad Homburg Číslo registrace: 4716, Nehringstraße 15, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Telefon: +49 (0)6172 676330, Fax: +49 (0)6172 676357, E-mail: mitomed@mse-pharma.de

www.mse-pharma.de