Oblasti použití
Zavřít

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

Následující informace poskytují stručný přehled toho, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, s nimiž můžete být identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete v naší níže uvedené zásadě ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této webové stránce?
Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Kontaktní údaje naleznete v impresu této webové stránky.

Jak sbíráme vaše údaje?
Vaše údaje jsou shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky sbírány našimi IT systémy při návštěvě webové stránky. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Tyto údaje jsou sbírány automaticky při návštěvě naší webové stránky.

K čemu slouží vaše údaje?
Část údajů je shromažďována za účelem zajištění správného poskytování webových stránek. Jiné údaje mohou být použity k analýze vašeho chování na webu.

Jaká práva máte ve vztahu k vašim údajům?
Máte kdykoli právo na bezplatné získání informací o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. K tomu i k dalším otázkám týkajícím se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás na adrese uvedené v impresu. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu může být vaše chování na webu statisticky vyhodnocováno. To se provádí především pomocí souborů cookies a analytických nástrojů. Analýza vašeho chování na webu se obvykle provádí anonymně; vaše chování na webu nemůže být sledováno zpět. Této analýze můžete zabránit nebo ji můžete omezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následující zásadě ochrany osobních údajů. Můžete tuto analýzu odmítnout. Způsob, jak se proti ní bránit, se dozvíte v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.


2. Všeobecné informace a povinné informace


Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zpracování vašich osobních údajů probíhá důvěrně a v souladu s předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáním této webové stránky shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat osobně. Tato zásada ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jakým způsobem a za jakým účelem to vše probíhá.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění na odpovědné místo

Za odpovídající místo zpracování údajů na těchto webových stránkách je: mse Pharmazeutika GmbH
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Telefon: (0)6172 / 6763 30
E-Mail: mitomed@mse-pharma.de

Odpovědným zpracovatelem jsou fyzické nebo právnické osoby, které rozhodují samy nebo společně s dalšími o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Mnoho zpracování dat je možné pouze se souhlasem, který můžete kdykoli odvolat. Zrušení platnosti souhlasu se zpracováním dat neovlivní zákonnost zpracování prováděného před revokací.


Právo na přenositelnost dat

Máte právo nechat si poskytnout data, která zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě smluvního plnění, v běžném strojově čitelném formátu buď pro sebe nebo pro další zpracovatele. Pokud žádáte o přímý přenos dat jiné odpovědné straně, bude provedeno, pokud je to technicky možné.


SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá z důvodů zabezpečení a ochrany přenosu citlivých obsahů, jako je např. objednávání nebo dotazy, SSL nebo TLS šifrování. Když je aktivováno SSL nebo TLS šifrování, nemůže třetí strana číst údaje, které nám předáváte prostřednictvím této stránky.


Šifrovaná platební převaha na této webové stránce

Pokud po uzavření závazné smlouvy existuje povinnost poskytnout nám údaje o vašem platebním účtu (např. číslo účtu při přímé platbě), jsou tyto údaje potřebné pro zpracování platby.

Platby přes běžná platební prostředky (Visa/MasterCard, přímé inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného SSL nebo TLS připojení. Šifrované připojení poznáte podle změny adresního řádku prohlížeče "http://" na "https://" a zámek symbolu ve vašem prohlížeči.

Při šifrované komunikaci vaše platební údaje, které nám předáváte, nemohou být přečteny třetími stranami.


Informace, blokování, odstranění

Máte v rámci zákonných ustanovení vždy právo na bezplatné poskytnutí informací o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování dat a případně na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. S touto a dalšími otázkami týkajícími se osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás na adrese uvedené v impresu.


Nežádoucí e-maily

Použití publikovaných kontaktních údajů v rámci podmínek vytvořených v rámci povinnosti uvést výhody zveřejněného obsahu a materiálů se tímto odmítá. Operátoři těchto stránek si vyhraňují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamových e-mailů.


3. Zodpovědný správce ochrany osobních údajů

Zákonem požadovaný odpovědný správce ochrany osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali správce ochrany osobních údajů.

mse Pharmazeutika GmbH
Pan Christian Huth
Nehringstraße 15
61352 Bad Homburg
Telefon: (0)6172 / 6763 44
E-Mail: c.huth@mse-pharma.de4. Sběr dat na našem webu

Cookies

Webové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Slouží k usnadnění používání naší nabídky, efektivnějšímu a bezpečnějšímu používání cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina používaných cookies jsou takzvané "session cookies". Tyto cookies se automaticky vymazávají po skončení návštěvy. Ostatní cookies zůstávají uloženy na vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil na nastavení souborů cookie a povolil je pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučil jejich přijímání a automatické mazání souborů cookie po zavření prohlížeče. Pokud vypnete soubory cookie, může to omezit funkčnost této webové stránky.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí (např. nákupní košík), jsou uloženy na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování na webu), budou tyto dále zpracovány samostatně v této zásadě ochrany osobních údajů.

Protokolovací soubory serveru

Poskytovatel těchto stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných serverových protokolových souborech, které váš prohlížeč automaticky odesílá. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Správce odkazů (URL)
  • Jméno hostitele počítače, který k nim má přístup
  • Čas serverového požadavku
  • IP adresa

Ukládání těchto dat se provádí na základě článek 6 odst. 1 písm. f GDPR, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo před smluvními opatřeními.

Kontaktní formulář

Pokud pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam zadal, budou uloženy ve společnosti se společnou odpovědností pro zpracování dotazu a pro případné dotazy dále uloženy. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli zrušit. K tomu stačí formální oznámení e-mailem. Zrušení platnosti zpracování dat doposud provedeného zrušením není dotčeno.

Vámi v kontaktním formuláři zadaná data zůstanou u nás uložena, dokud je nebudete požadovat k vymazání, zrušíte svůj souhlas s ukládáním nebo se účel ukládání dat nevztahuje (např. po dokončení zpracování vašeho požadavku). Povinnosti výkonu zákonných ustanovení, zejména povinnosti k uchovávání, tímto nejsou ovlivněny.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našem webu pro využití dalších funkcí na stránce. Provozovatel webu může použít data zadána při registraci pouze k předem sjednanému odkazu nebo k smluvnímu plnění. Musíte zadat povinné údaje, aby registrace byla úspěšná. Jinak budeme registraci odmítnout.

Můžete se zaregistrovat na našem webu pro využití dalších funkcí na stránce. Provozovatel webu může použít data, které jste zadali při registraci, pouze k předem sjednaným účelům nebo k plnění smlouvy. Je nutné zadat povinné údaje pro dokončení registrace. V opačném případě bude registrace odmítnuta.

Po registraci na tomto webu budou vaše údaje uloženy, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran. Registrace na tomto webu umožňuje přístup k určitým funkcím a službám, které jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Registrace může být zrušena kdykoli, kontaktem na adresu uvedenou v impresu.5. Analýza návštěvnosti a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webového provozu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané soubory "cookies". Tyto textové soubory jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované cookies o vašem používání této webové stránky jsou obvykle převedeny a uloženy na serveru Google v USA.

Ukládání souborů cookie od Google Analytics se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval svou webovou nabídku a reklamu.

IP anonymizace

Na této webové stránce jsme aktivovat funkci IP anonymizace poskytovanou společností Google Analytics. Tím se zkrátí vaše IP adresa společností Google v rámci Evropské unie nebo jiného smluvního státu, které podepsali Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, než bude přenesena do USA. Pouze výjimečně bude plná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V našem jménu Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetového využívání provozovateli webu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojí s jinými údaji, které Google uchovává.

Prohlížečový plugin

Můžete zabránit ukládání souborů cookie nastavením odpovídajícího softwaru prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nemusíte být schopni plně využít všech funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Newsletter

Data Newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na této webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu, jakož i informace, které nám umožňují ověřit, že jste majitel uvedené e-mailové adresy, a souhlasíte s odebíráním newsletteru. Jiné údaje nebudou sbírány nebo sbírány dobrovolně. Budeme tyto údaje používat výhradně pro odeslání požadovaného informačního materiálu a je nepředáme třetím stranám.

Udělení souhlasu s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich využití ke zaslání newsletteru lze kdykoli zrušit, například pomocí odkazu na konci newsletteru. Zrušení platnosti souhlasu neporušuje zákonost zpracování údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením.


CleverReach

Tento web používá CleverReach pro odesílání newsletterů. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. CleverReach je služba, která organizuje a analyzuje odesílání newsletterů. Údaje, které zadáte k odběru newsletteru (například e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo v Irsku.

Naší smluvní stranou pro zpracování smluvního úkonu je společnost CleverReach. S tímto poskytovatelem je sjednána smlouva o zpracování osobních údajů na základě článku 28 odst. 3 GDPR.

CleverReach používá informace našeho newsletteru k analyzování našich provozovatelských zájmů. Analyzační techniky newsletterů jsou založeny na oprávněných zájmech dle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účelem této analýzy je vyšetřovat preferovaného čtenáře a optimalizovat soubory cookie našeho newsletteru.


7. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts

Tato stránka používá takzvané webové písma poskytovaná společností Google pro konzistentní zobrazení písma. Když načtete stránku, váš prohlížeč nahrává potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty a písma.

K použití zubatých písem je třeba se autentičtě spojit se serverem Google v USA. To umožňuje Googlu vědět, že na tuto stránku byla přístupová IP adresa vašeho zařízení. Použití Google Web Fonts je pro splnění jednotného a atraktivního zobrazení našich online nabídek oprávněné na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Google reCAPTCHA

Tato stránka používá Google reCAPTCHA službu poskytovanou společností Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, k zabránění nežádoucího zasílání formulářů pomocí automatických robotů ("spam"). Tímto postupem je možné rozlišit, zda je zadávání údajů na tomto webu prováděno lidmi nebo automatizovanými programy. Pro tento účel se váš prohlížeč případně připojí k serverům Google. K tomuto účelu by mohlo být vaše IP adresa předána společnosti Google. Použití Google reCAPTCHA je oprávněné na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na zabezpečení svých webových nabídek proti neautorizovanému zasílání spamu a zneužití.


8. Online marketing a partnerské programy

Amazon Partner program

Provádíme marketingové programy poskytované společností Amazon EU S.À r.l. a jejími dceřinými společnostmi (např. "Amazon Partner Program") na základě našeho oprávněného zájmu na zobrazení reklamy na webových stránkách třetích stran a stejného zájmu těchto stran na poskytování reklamy. K tomuto účelu může být při návštěvě našich webových stránek uložen soubor cookie.

Informace o dalších zásadách ochrany osobních údajů Amazon naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401


9. Vlastní služby

Nabídka pracovních míst

Poskytujeme on-line nástroje pro zadávání žádostí o zaměstnání, abychom vám usnadnili hledání pracovních příležitostí u nás. Účelem je usnadnit vám žádost o zaměstnání a zpracování médií. Poskytnutí vašich údajů je zcela dobrovolné. Použité údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem obsazení pracovního místa.

Pokud se zúčastníte našich on-line nástrojů pro zadávání žádostí o zaměstnání, budou vaše údaje zašifrována v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy.


10. Účetování

Uchováváme a používáme údaje o vašich nákupech v rámci našich účetních postupů a pro daňové a účetní účely. Tyto údaje zahrnují název zboží, množství, číslo faktury, cenu, datum nákupu, vaše jméno, adresu, daňové identifikační číslo a další údaje. Tato data jsou uložena v souladu s platnými zákonnými předpisy o uchovávání podstatných vnitřních předpisů společnosti mse Pharmazeutika GmbH. Údaje nebudou bez vašeho svolení předány třetím stranám bez splnění právních povinností.


11. Plzeň/Lačnov, dne 27. prosince 2022


Základ právního důvodu

Pokud náš základ oprávněného zájmu zpracování osobních údajů není stanoven, je základem získání souhlasu subjektu údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Vypořádání smlouvy

Od prvního do posledního kroku k vypořádání smlouvy, je třeba zpracovat nebo uchovávat osobní údaje subjektu údajů, zejména jméno, adresa, kontaktní údaje, způsob platby a buď kontaktní telefonicou nebo e-mailem, aby bylo možné komunikovat se subjektem údajů. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Platba přes přenos débetní platby (platba převodem)

Pokud se rozhodnete pro platbu přes přenos débetní platby (SEPA platba), bude pro provedení platby nezbytné poskytnout nám vaše platobní informace. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro provedení bankovního převodu. Údaje budou přenášeny do německé centrály finančního ústavu a tam budou zpracovávány. Platba přes přenos débetní platby je založena na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. Jsme zde, abychom pomohli!