Oblasti použití
Zavřít

Politika odstoupení a vzor formuláře odstoupení

Spotřebitelé mají následující právo na odstoupení:


Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od tohoto smluvního vztahu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Doba pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy, nebo třetí osoba jímž je vyjma přepravce, nabyl(a) fyzické držení posledního zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení musíte oznámit (mse Pharmazeutika GmbH, Nehringstraße 15, 61352 Bad Homburg, Telefono: +49 (0)6172 676330, Faks: +49 (0)6172 6763-57, E-mail: mitomed@mse-pharma.de) vaše rozhodnutí odstoupit od tohoto smluvního vztahu prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisu zasláním poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít vzorový formulář odstoupení, který však není povinný.

Pro splnění lhůty pro odstoupení stačí, když odešlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím doby pro odstoupení.
 

Následky odstoupení

Pokud odstoupíte od tohoto smluvního vztahu, vrátíme Vám veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho zvolení jiného než nejlevnějšího běžného způsobu dodání, který nabízíme), bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši zprávu o odstoupení od tohoto smluvního vztahu. Platbu Vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při původní transakci, pokud jste s námi neuzavřeli jinou dohodu; za toto vrácení peněz Vám nebudou účtovány žádné poplatky. Platbu můžeme odložit až do obdržení zboží zpět nebo do předložení důkazu o odeslání zboží, podle toho, která podmínka nastane dříve.

Zboží je nutno vrátit nebo předat nám Zároveň, nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy jste nás oznámili své odstoupení od tohoto smluvního vztahu. Tato lhůta je zachována, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Náklady na vrácení zboží hradíme my. Nesete odpovědnost za snížení hodnoty zboží, pokud toto snížení hodnoty bylo způsobeno manipulací s věcmi, která není nezbytná ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 

Vzorový formulář odstoupení

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a odešlete ho zpět)

Stáhnout formulář